Aktuality

7. 7. 2020

Odstavenie všetkých výrobných celkov v Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 7.7.2020 v ranných hodinách došlo k odstaveniu celej výroby z dôvodu poruchy na trafostanici.

 

 

29. 6. 2020

Zasadanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 29. júna sa v priestoroch malej zasadačky uskutočnilo rokovanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Hlavným bodom bola príprava strategického dokumentu Plán zlepšenia kvality ovzdušia. 

28. 6. 2020

Mesto Ružomberok zriadi stálu komisiu životného prostredia

V stredu 24. júna poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku schválili zriadenie stálej komisie životného prostredia. Stalo sa tak na návrh poslanca za Roveň Juraja Burgana (KDH). 

19. 6. 2020

Po prestávke opäť zasadala komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 15. júna opäť zasadala Komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste. Členom komisie bol prezentovaný návrh monitorovacieho a analytického systému a rozprávalo sa aj o príprave strategického dokumentu ochrany ovzdšia do roku 2030.

19. 6. 2020

Imisná stanica Černová

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.06.2020 v ranných hodinách došlo na imisnej stanici Černová k výpadku merania koncentrácie TRS. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001

16. 6. 2020

Regeneračný kotol č.3 opäť v prevádzke

Dovoľte nám Vás touto cestou informovať, že regeneračný kotol č.3 je opäť v prevádzke.

15. 6. 2020

Výpadok Regeneračného Kotla č.3

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že dňa 15.06.2020 vo večerných hodinách došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001

11. 6. 2020

Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú

Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú 

Začiatkom mája ohlásila spoločnosť Mondi SCP plánovanú údržbu na zariadeniach v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. Momentálne sa  pokračuje vo výmene prevzdušňovacieho systému. Práce budú pokračovať až do júla a ich súčasťou bola aj výmena náplne biofiltra.

1. 5. 2020

RK2 opäť v prevádzke

Dovoľte nám touto cestou Vás informovať, že RK 2 je od dnešného dňa t.j. 1.5. 2020 opäť v prevádzke.

30. 4. 2020

Vyčistili krajnice Tatranskej a Bystrickej cesty

Dlhotrvajúci problém znečistených krajníc Bystrickej a Tatranskej cesty je už minulosťou. Spoločnosť MONDI SCP prostredníctvom partnera OZO vyčistila krajnice ciest od nečistôt, ktoré sa tam ukladali vplyvom počasia, prašnosti a vplyvom prevozu dreva zo Sóla do papierne. 

24. 4. 2020

Odstávka RK2

Dňa 23. 4. 2020 došlo vo večerných hodinách k  odstaveniu RK2.

22. 4. 2020

Meranie koncentrácií PM10 opäť v prevádzke

Stanica IMS Tatranská cesta - meranie koncentrácií PM10 opäť v prevádzke.

14. 4. 2020

Výpadok meraní PM 10

Na stanici Tatranská cesta došlo k výpadku merania koncentrácie PM10.

16. 3. 2020

Spustenie RK3 do prevádzky

Dobrý deň,

dovoľujeme si  Vás informovať, že dňa 16.3.2020  došlo k  spusteniu kotla RK3  do prevádzky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovat na zelených linkách.

mesto Ružomberok 0800 333 001
Mondi SCP, a.s. 0800 142 030

16. 3. 2020

Tlačová správa - Mondi SCP berie situáciu s koronavírusom veľmi vážne.

Mondi SCP berie situáciu s koronavírusom veľmi vážne. Našou prioritou je predovšetkým zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. Naša výroba zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dôležitých služieb pre obyvateľov regiónu, ako aj pri dodávaní materiálov pre našich zákazníkov, ktorí vyrábajú potraviny a hygienické výrobky.

9. 3. 2020

Odstávka RK3

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9.3.2020 v ranných hodinách došlo k  odstaveniu kotla RK3.

“Je možný výskyt lokálneho zápachu.” Za prípadne narušenie komfortu obyvateľov sa ospravedlňujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovat.na zelených linkách.

mesto Ružomberok 0800 333 001
Mondi SCP, a.s. 0800 142 030

25. 2. 2020

Mobilná meteorologická stanica v novej lokalite

Mobilná meteorologická stanica bola presunutá do mestske časti Biely Potok.

19. 2. 2020

Dynamická zelená vlna o krok bližšie

V polovici februára sa opätovne začali práce s výmenou svetelného značenia križovatky na Bystrickej ceste (Kaufland). Moderný systém umožní zavedenie dynamickej zelenej vlny. 

17. 1. 2020

SHMÚ vykonáva v meste Ružomberok mobilné merania imisií

Koncom minulého roka prišla do Ružomberka mobilná meteorologická stanica, ktorá meria kvalitu ovzdušia v našom meste. Stanica patrí...

9. 1. 2020

Výmena starých kotlov za nové

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Máte starý kotol? – Vymeňte ho - štát Vám s tým pomôže !