Aktuality

22. 5. 2024

Nábeh regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanom nábehu regeneračného kotla č.2

20. 5. 2024

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o odstavení regeneračného kotla č.2

6. 5. 2024

Informácia o čistení potrubného prepoja a zvýšeného hluku v okolí areálu Mondi SCP

Mondi SCP informuje, že v dňoch 06. až 07. mája bude prebiehať čistenie potrebného prepoja parou medzi turbínou č.9 a turbínami č.1 & 2

25. 4. 2024

Informácia o čistení potrubného prepoja a zvýšeného hluku v okolí areálu MSCP

Mondi SCP informuje, že v dňoch 29. - 30.04.2024 bude prebiehať čistenie potrubného prepoja parou medzi turbínou č.9 a turbínami č.1 & 2

7. 4. 2024
6. 3. 2024

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o odstavení regeneračného kotla č.2

16. 11. 2023

Plánované odstavenie regeneračných kotlov č. 2 a č. 3

Monid SCP informuje, že v dňoch 17. - 25.11.2023 bude v závode odstabený regeneračný kotol č.2 a následne v dňoch 26.11. až 10.12.2023 bude odstavený regeneračný kotol  č. 3 z dôvodu ich plánovanej údržby.

31. 8. 2023

Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá prebehne v prvej polovici septembra 2023. Výroba sa počas tohto obdobia zastaví, aby sa mohli bezpečne vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

24. 8. 2023

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o odstavení regeneračného kotla č.2

20. 6. 2023

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o odstavení regeneračného kotla č.3

25. 5. 2023

Nábeh kotla na biomasu

Mondi SCP informuje o plánovanom nábehu kotla na biomasu

22. 5. 2023

Nábeh regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanom nábehu regeneračného kotla č.2

22. 5. 2023

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o plánovanom odstavení regeneračného kotla č.3

22. 5. 2023

Plánované odstavenie kotla na biomasu v Mondi SCP

Mondi SCP informuje, že v dňoch 22. až 25. mája 2023 bude v závode odstavený kotol na biomasu z dôvodu plánovanej údržby.

9. 5. 2023

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanom odstavení regeneračného kotla č.2

23. 3. 2023

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o prebiehajúcej údržbe na regeneračnom kotle č.3

12. 12. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanom odstavení regeneračného kotla č.2

22. 11. 2022

Plánované odstavenie odparky

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe odparky

25. 10. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe regeneračného kotla č.2

13. 10. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o prebiehajúcej údržbe na regeneračnom kotle č.3

27. 9. 2022

Plánované odstavenie celulózky v Mondi SCP

Mondi SCP informuje o plánovanej údžbe výrobných celkov na celulózke.

14. 9. 2022

Oznam o postupnom nábehu zariadení po celozávodnej odstávke

Mondi SCP informuje, že začína s postupným nábehom výrobných zaridení po celozávodnej odstávke.

23. 8. 2022

Mondi SCP preruší na dva týždne svoju výrobu z dôvodu celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá prebehne v prvej polovici septembra 2022. Výroba sa počas tohto obdobia zastaví, aby sa mohli bezpečne vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

8. 8. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe regeneračného kotla č.2

24. 6. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe regeneračného kotla č.3

1. 6. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe Regeneračného kotla č.3

11. 5. 2022

Oznam o údržbe na zariadení v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v termíne od 11. mája do 31. mája 2022 bude prebiehať plánovaná údržba na jednom z biofiltrov v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. 

19. 4. 2022

Lokálny zápach v okolí Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 19.apríla 2022 v poobedňajších hodinách došlo k zmene technologických podmienok vo výrobnom procese, pričom bolo spaľovanie zapáchajúcich látok presmerované z regeneračného kotla č.3 do regeneračného kotla č.2.

8. 4. 2022

Občasný výpadok meraní na imisnej stanici Lisková

Oznam o občasnom výpadku meraní koncentrácie TRS látok na monitorovacej stanici Lisková

23. 2. 2022

Odstavenie regeneračného kotla č.3 - kotol je opäť v prevádzke

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 22.02.2022 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3.

 

 

 

 

4. 10. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v pondelok 4.októbra 2021 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.2. 

29. 9. 2021

Oznam o inšpekcii a kalibrácii meracích zariadení na meracích staniciach SUPRA, Riadok, Černová, Hrboltová a Lisková

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v dňoch 27. septembra až 15. októbra 2021 bude postupne vykonávaná inšpekcia zhody a oprávnená kalibrácia automatizovaných meracích systémov kontroly ovzdušia na meracích staniciach SUPRA, Riadok, Černová, Hrboltová a Lisková.

2. 9. 2021

Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá bude prebiehať od pondelka 6. septembra do soboty 11. septembra 2021. Počas tohto obdobia bude výroba v závode pozastavená, aby sa mohli vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

16. 7. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2 a várne

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v piatok 16.07.2021 došlo k odstaveniu výrobných celkov - regeneračného kotla č.2 a várne.

 

14. 7. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v stredu 14.07.2021 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.2. 

 

 

 

30. 6. 2021

Plánované odstavenie kotla na biomasu v Mondi SCP

Mondi SCP informuje, že v dňoch 3. až 19. júla 2021 bude v závode odstavený kotol na biomasu z dôvodu jeho plánovanej údržby. 

28. 6. 2021

Prevoz dreva do areálu SOLO

Mondi SCP informuje, že počas nasledujúcich týždňov bude zvýšená intenzita nákladnej dopravy na Tatranskej a Bystrickej ceste z dôvodu prevozu dreva do areálu SOLO. 

7. 6. 2021

Zvýšený hluk v okolí závodu Mondi SCP

Spoločnosť sa za vzniknutú situáciu občanom ospravedlňuje

1. 6. 2021

Zvýšený hluk v okolí závodu Mondi SCP

Spoločnosť sa za vzniknutú situáciu občanom ospravedlňuje

 

12. 5. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe regeneračného kotla č.3

5. 2. 2021

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku

29. 8. 2020

Oznam o postupnom nábehu zariadení v Mondi SCP po celozávodnej odstávke

Mondi SCP informuje, že začína s postupným nábehom výrobných zaridení po celozávodnej odstávke.

12. 8. 2020

Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, počas ktorej zrealizuje vopred naplánované údržbárske práce, ktoré nie je možné vykonať počas bežnej prevádzky.

4. 8. 2020

Modernizácia imisných monitorovacích staníc v Černovej a Liskovej

Mondi SCP zrealizovalo kompletnú výmenu imisných monitorovacích staníc v Černovej a Liskovej z dôvodu modernizácie prístrojov. V súčasnej dobe sú uvedené imisné stanice vo fáze testovania.

24. 7. 2020

Meteorologická stanica zmení svoju lokalitu

Meteorologická stanica, ktorá bola začiatkom roka 2020 umiestnená do lokality Biely Potok po mesiacoch zmení svoje miesto. 

7. 7. 2020

Odstavenie všetkých výrobných celkov v Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 7.7.2020 v ranných hodinách došlo k odstaveniu celej výroby z dôvodu poruchy na trafostanici.

 

 

29. 6. 2020

Zasadanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 29. júna sa v priestoroch malej zasadačky uskutočnilo rokovanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Hlavným bodom bola príprava strategického dokumentu Plán zlepšenia kvality ovzdušia. 

28. 6. 2020

Mesto Ružomberok zriadi stálu komisiu životného prostredia

V stredu 24. júna poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku schválili zriadenie stálej komisie životného prostredia. Stalo sa tak na návrh poslanca za Roveň Juraja Burgana (KDH). 

19. 6. 2020

Po prestávke opäť zasadala komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 15. júna opäť zasadala Komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste. Členom komisie bol prezentovaný návrh monitorovacieho a analytického systému a rozprávalo sa aj o príprave strategického dokumentu ochrany ovzdšia do roku 2030.

19. 6. 2020

Imisná stanica Černová

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.06.2020 v ranných hodinách došlo na imisnej stanici Černová k výpadku merania koncentrácie TRS. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001

16. 6. 2020

Regeneračný kotol č.3 opäť v prevádzke

Dovoľte nám Vás touto cestou informovať, že regeneračný kotol č.3 je opäť v prevádzke.

15. 6. 2020

Výpadok Regeneračného Kotla č.3

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že dňa 15.06.2020 vo večerných hodinách došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001

11. 6. 2020

Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú

Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú 

Začiatkom mája ohlásila spoločnosť Mondi SCP plánovanú údržbu na zariadeniach v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. Momentálne sa  pokračuje vo výmene prevzdušňovacieho systému. Práce budú pokračovať až do júla a ich súčasťou bola aj výmena náplne biofiltra.

1. 5. 2020

RK2 opäť v prevádzke

Dovoľte nám touto cestou Vás informovať, že RK 2 je od dnešného dňa t.j. 1.5. 2020 opäť v prevádzke.

30. 4. 2020

Vyčistili krajnice Tatranskej a Bystrickej cesty

Dlhotrvajúci problém znečistených krajníc Bystrickej a Tatranskej cesty je už minulosťou. Spoločnosť MONDI SCP prostredníctvom partnera OZO vyčistila krajnice ciest od nečistôt, ktoré sa tam ukladali vplyvom počasia, prašnosti a vplyvom prevozu dreva zo Sóla do papierne. 

24. 4. 2020

Odstávka RK2

Dňa 23. 4. 2020 došlo vo večerných hodinách k  odstaveniu RK2.

22. 4. 2020

Meranie koncentrácií PM10 opäť v prevádzke

Stanica IMS Tatranská cesta - meranie koncentrácií PM10 opäť v prevádzke.

14. 4. 2020

Výpadok meraní PM 10

Na stanici Tatranská cesta došlo k výpadku merania koncentrácie PM10.

16. 3. 2020

Spustenie RK3 do prevádzky

Dobrý deň,

dovoľujeme si  Vás informovať, že dňa 16.3.2020  došlo k  spusteniu kotla RK3  do prevádzky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovat na zelených linkách.

mesto Ružomberok 0800 333 001
Mondi SCP, a.s. 0800 142 030

16. 3. 2020

Tlačová správa - Mondi SCP berie situáciu s koronavírusom veľmi vážne.

Mondi SCP berie situáciu s koronavírusom veľmi vážne. Našou prioritou je predovšetkým zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. Naša výroba zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dôležitých služieb pre obyvateľov regiónu, ako aj pri dodávaní materiálov pre našich zákazníkov, ktorí vyrábajú potraviny a hygienické výrobky.

9. 3. 2020

Odstávka RK3

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9.3.2020 v ranných hodinách došlo k  odstaveniu kotla RK3.

“Je možný výskyt lokálneho zápachu.” Za prípadne narušenie komfortu obyvateľov sa ospravedlňujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovat.na zelených linkách.

mesto Ružomberok 0800 333 001
Mondi SCP, a.s. 0800 142 030

25. 2. 2020

Mobilná meteorologická stanica v novej lokalite

Mobilná meteorologická stanica bola presunutá do mestske časti Biely Potok.

19. 2. 2020

Dynamická zelená vlna o krok bližšie

V polovici februára sa opätovne začali práce s výmenou svetelného značenia križovatky na Bystrickej ceste (Kaufland). Moderný systém umožní zavedenie dynamickej zelenej vlny. 

17. 1. 2020

SHMÚ vykonáva v meste Ružomberok mobilné merania imisií

Koncom minulého roka prišla do Ružomberka mobilná meteorologická stanica, ktorá meria kvalitu ovzdušia v našom meste. Stanica patrí...

9. 1. 2020

Výmena starých kotlov za nové

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Máte starý kotol? – Vymeňte ho - štát Vám s tým pomôže !