Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá bude prebiehať od pondelka 6. septembra do soboty 11. septembra 2021. Počas tohto obdobia bude výroba v závode pozastavená, aby sa mohli vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

“Celozávodná odstávka je z hľadiska fungovania závodu pre nás veľmi dôležitá. Plánujeme počas nej urobiť práce, ktoré nie je možné zrealizovať počas bežnej prevádzky a jej cieľom je zabezpečiť efektívnu a bezpečnú výrobu celulózy a papiera počas zvyšku roka,” vysvetľuje Vladimír Krajči, Technický riaditeľ Mondi SCP.

Ako každý rok, aj tento rok spoločnosť okrem svojich zamestnancov privíta aj veľké množstvo externých pracovníkov. Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii koronavírusu Mondi SCP neustále dbá na dodržiavanie aktuálnych nariadení a odporúčaní a na základe nich sa plánuje samotný priebeh odstávky. “Bezpečnosť je u nás vždy na prvom mieste, preto prijímame take opatrenia, aby sa po odstávke mohol každý domov vrátiť zdravý k svojim rodinám,” zdôrazňuje Ľuboslav Palguta, Riaditeľ bezpečnosti v Mondi SCP.

Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže dôjsť ku vzniku zápachu a hluku. Spoločnosť Mondi SCP sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti s týmto spojené. „Dobrou správou je, že obyvatelia Ružomberka závislí na centrálnom zásobovaní tepla od Mondi SCP, ani tento rok celozávodnú odstávku nepocítia, pretože spoločnosť dodávky tepla a teplej vody zabezpečí prostredníctvom mobilnej kotolne,“ dodáva Vladimír Krajči.