Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v dňoch 12. až 13. mája bude na regeneračnom kotle č.3 prebiehať jeho plánovaná údržba.  

Zapáchajúce látky budú spaľované v druhom technologickom celku, a to v regeneračnom kotle č.2.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

 

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.