Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 06.marca 2024 vo večerných hodinách dôjde k odstaveniu regeneračného kotla č.2. K opätovnému nábehu kotla dôjde 07. marca 2024 vo večerných hodinách.

Zapáchajúce látky budú spaľované v iných technologických celkoch. Počas odstavovania technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.