Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 25. októbra 2022 bude na regeneračnom kotle č.2 prebiehať jeho plánovaná údržba. Nábeh kotla bude prebiehať v poobedňajších hodinách 25. októbra 2022. Zapáchajúce látky budú v tom čase spaľované v iných technologických celkoch.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.