Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Plánované odstavenie regeneračných kotlov č. 2 a č. 3

Mondi SCP informuje, že v dňoch 17. až 25. novembra 2023 bude v závode odstavený regeneračný kotol č.2 a následne v dňoch 26. novembra až 10. decembra 2023 bude odstavený regeneračný kotol č.3 z dôvodu ich plánovanej údržby.

Počas nevyhnutného odvetrania potrubných trás môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

Ostatné technologické celky určené na likvidáciu zapáchajúcich látok budú v nezmenenom prevádzkovom režime.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.