Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú

 

Údržbárske práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pokračujú

 

Začiatkom mája ohlásila spoločnosť Mondi SCP plánovanú údržbu na zariadeniach v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. Momentálne sa  pokračuje vo výmene prevzdušňovacieho systému. Práce budú pokračovať až do júla a ich súčasťou bola aj výmena náplne biofiltra.

„Práce sú rozdelené na dlhšie časové obdobie s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu čistenia odpadových vôd. Zaviazali sme sa využívať vodu efektívne a zodpovedne, čo zahŕňa aj pravidelnú údržbu čistiarne odpadových vôd a investovanie do najlepších dostupných technológií na úpravu odpadovej vody bez dopadu na kvalitu vody. V oblasti sa môže vyskytnúť lokálny zápach spojený s dokončením nevyhnutných prác, za ktorý sa vopred ospravedlňujeme“, hovorí Marek Babinec, riaditeľ energií a obslužných činností v Mondi SCP.