Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Mesto Ružomberok zriadi stálu komisiu životného prostredia

V stredu 24. júna poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku schválili zriadenie stálej komisie životného prostredia. Stalo sa tak na návrh poslanca za Roveň Juraja Burgana (KDH). 

Poslanec Burgan navrhol zriadiť stálu komisiu pre životné prostredie, ktorá by mala vo svojej pôsobnosti riešiť otázky spojené aj s ovzduším v meste Ružomberok. Podľa slov Burgana, by v komisii mali pôsobiť predovšetkým erudovaní odborníci na životné prostredie. S jeho návrhom sa zvyšok poslancov a vedenie mesta stotožnili a jeho návrh schválili. 

Mesto tak zriadi komisiu životného prostredia, ktorá bude pôsobiť zároveň s Komisiou pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti a s Komisiou pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie.