Kontakty

Za obsah zodpovedá

Mesto Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1,
03401 Ružomberok
Tel: 044 431 44 22
ruzomberok@ruzomberok.sk

 

Kontaktné osoby za mesto Ružomberok

Mgr. Michal Lazár
1 zástupca primátora
E-mail: michal.lazar@ruzomberok.sk

Ing. Ján Bednárik
2 zástupca primátora
E-mail: jan.bednarik@ruzomberok.sk

 

Referent ochrany životného prostredia

RNDr. Michal Matis
Tel.: 044 / 431 44 51
Mobil:+421 915 572 074
E-mail: michal.matis@ruzomberok.sk

Zelená linka
mesto Ružomberok 0800 333 001
Mondi SCP, a.s. 0800 142 030

 

Okresný úrad Ružomberok

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Filo
Vedúci odboru
Tel.: 044 / 431 1420