Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 25.mája 2023 v priebehu odpoludnia plánovane nabehne kotol na biomasu. 

Zapáchajúce látky budú v danom čase spaľované v iných technologických celkoch. Počas nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.