Užitočné odkazy a informácie

www.shmu.sk

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_druzica 

http://www.enviromagazin.sk/enviro2019/05_enviromagazin_2019.pdf

http://www.cepta.sk/attachments/article/606/01-Krajcovicova%20KvalitaOvzdusiaSR.pdf

https://www.eea.europa.eu/sk/themes/air/intro

https://www.pelovespravodajstvo.sk/verejnost/aktualne

www.aqicn.org