Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 28.augusta 2023 v ranných hodinách dôjde k odstaveniu regeneračného kotla č.2. O opätovnom nabehnutí vás budeme informovať.

Zapáchajúce látky budú spaľované v iných technologických celkoch. Počas odstavovania technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.