Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v stredu 23. novembra 2022 budú vykonávané údržbárske práce na odparke. V čase danej údržby bude prispôsobený výkon ostatných technologických celkov celulózky. Pri odstavovaní a nábehu technológie odparky môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.