Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Máte starý kotol? – Vymeňte ho - štát Vám s tým pomôže !

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 26. novembra 2019 Usmernenie č. 1 k 55. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE).