Aktuality

Hlavným dôvodom umiestnenia meteorologickej stanice v Bielom Potoku bolo monitorovanie ovzdušia so zameraním na vplyv lokálneho vykurovania. Vzhľadom na to, že pevným palivom sa v letných mesiacoch nevykuruje, merania stanice sú neadekvátne. 

Nové umiestnenie bude zacielené na monitorovanie ovzdušia so zameraním na dopravu v meste. Umiestneniu bude predchádzať niekoľko týždňové nastavenie a výmena modulov vnútri stanice, ktoré sú prispôsobené na meranie nečistôt súvisiacich s dopravou v meste.