Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
28. 11. 2020; 23:00 19.00 4.00 22.00 28.00 1,123.00 3.00
28. 11. 2020; 22:00 17.00 4.00 24.00 30.00 1,122.00 3.00
28. 11. 2020; 21:00 18.00 3.00 24.00 31.00 1,061.00 3.00
28. 11. 2020; 20:00 24.00 3.00 21.00 30.00 1,059.00 2.00
28. 11. 2020; 19:00 21.00 3.00 28.00 40.00 1,035.00 2.00
28. 11. 2020; 18:00 17.00 5.00 37.00 56.00 1,172.00 1.00
28. 11. 2020; 17:00 36.00 3.00 18.00 26.00 810.00 1.00
28. 11. 2020; 16:00 40.00 3.00 13.00 18.00 775.00 1.00
28. 11. 2020; 15:00 42.00 3.00 14.00 19.00 704.00 1.00
28. 11. 2020; 14:00 47.00 2.00 16.00 26.00 673.00 2.00
28. 11. 2020; 13:00 42.00 3.00 16.00 25.00 789.00 2.00
28. 11. 2020; 12:00 27.00 4.00 19.00 48.00 876.00 2.00
28. 11. 2020; 11:00 9.00 5.00 22.00 58.00 2.00
28. 11. 2020; 10:00 7.00 20.00 48.00 990.00 2.00
28. 11. 2020; 09:00 7.00 3.00 866.00 2.00
28. 11. 2020; 08:00 8.00 3.00 14.00 20.00 814.00 2.00
28. 11. 2020; 07:00 8.00 3.00 14.00 22.00 817.00 2.00
28. 11. 2020; 06:00 2.00 12.00 16.00 797.00 2.00
28. 11. 2020; 05:00 10.00 2.00 12.00 16.00 794.00 2.00
28. 11. 2020; 04:00 10.00 2.00 14.00 18.00 797.00 2.00
28. 11. 2020; 03:00 8.00 2.00 15.00 19.00 817.00 2.00
28. 11. 2020; 02:00 7.00 2.00 17.00 21.00 844.00 2.00
28. 11. 2020; 01:00 6.00 2.00 18.00 24.00 905.00 2.00
28. 11. 2020; 00:00 6.00 2.00 17.00 27.00 930.00 3.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén