Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
28. 07. 2021; 02:00 7.00 10.00 14.00 18.00 10.00 42.00 0.00
28. 07. 2021; 01:00 7.00 10.00 13.00 16.00 8.00 67.00 0.00
28. 07. 2021; 00:00 8.00 8.00 11.00 15.00 11.00 47.00 0.00
27. 07. 2021; 23:00 8.00 7.00 10.00 16.00 12.00 0.00
27. 07. 2021; 22:00 9.00 12.00 16.00 10.00 56.00 0.00
27. 07. 2021; 21:00 7.00 16.00 9.00 68.00 0.00
27. 07. 2021; 20:00 6.00 8.00 12.00 15.00 11.00 87.00 0.00
27. 07. 2021; 19:00 6.00 6.00 9.00 15.00 11.00 68.00 0.00
27. 07. 2021; 18:00 5.00 3.00 5.00 20.00 15.00 67.00 0.00
27. 07. 2021; 17:00 5.00 6.00 10.00 28.00 19.00 81.00 0.00
27. 07. 2021; 16:00 6.00 9.00 15.00 26.00 17.00 107.00 0.00
27. 07. 2021; 15:00 6.00 8.00 13.00 26.00 20.00 120.00 0.00
27. 07. 2021; 14:00 7.00 6.00 11.00 28.00 17.00 81.00 0.00
27. 07. 2021; 13:00 7.00 7.00 12.00 32.00 22.00 59.00 0.00
27. 07. 2021; 12:00 7.00 9.00 14.00 32.00 20.00 63.00 0.00
27. 07. 2021; 11:00 7.00 10.00 18.00 32.00 22.00 93.00 0.00
27. 07. 2021; 10:00 7.00 13.00 22.00 36.00 25.00 81.00 0.00
27. 07. 2021; 09:00 8.00 16.00 29.00 36.00 23.00 77.00 0.00
27. 07. 2021; 08:00 8.00 19.00 34.00 33.00 19.00 106.00 0.00
27. 07. 2021; 07:00 8.00 16.00 31.00 32.00 17.00 84.00 0.00
27. 07. 2021; 06:00 8.00 11.00 18.00 28.00 19.00 85.00 0.00
27. 07. 2021; 05:00 8.00 13.00 21.00 32.00 19.00 73.00 0.00
27. 07. 2021; 04:00 8.00 12.00 15.00 28.00 19.00 75.00 0.00
27. 07. 2021; 03:00 8.00 12.00 16.00 31.00 19.00 80.00 0.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén