Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
07. 02. 2023; 01:00 13.00 33.00 41.00 70.00 61.00 1,126.00 5.00
07. 02. 2023; 00:00 11.00 0.00 97.00 83.00 1,197.00 6.00
06. 02. 2023; 23:00 6.00 49.00 70.00 104.00 98.00 1,341.00 7.00
06. 02. 2023; 22:00 5.00 0.00 52.00 75.00 101.00 99.00 1,407.00 7.00
06. 02. 2023; 21:00 2.00 53.00 77.00 102.00 103.00 1,325.00 7.00
06. 02. 2023; 20:00 5.00 3.00 66.00 107.00 106.00 99.00 1,450.00 8.00
06. 02. 2023; 19:00 7.00 2.00 62.00 87.00 73.00 68.00 1,193.00 6.00
06. 02. 2023; 18:00 10.00 1.00 62.00 83.00 64.00 64.00 990.00 4.00
06. 02. 2023; 17:00 17.00 2.00 61.00 102.00 50.00 50.00 1,046.00 4.00
06. 02. 2023; 16:00 26.00 0.00 50.00 95.00 39.00 36.00 804.00 2.00
06. 02. 2023; 15:00 30.00 1.00 41.00 79.00 43.00 38.00 721.00 2.00
06. 02. 2023; 14:00 29.00 1.00 39.00 84.00 37.00 34.00 776.00 2.00
06. 02. 2023; 13:00 32.00 26.00 57.00 42.00 41.00 672.00 3.00
06. 02. 2023; 12:00 23.00 0.00 34.00 87.00 52.00 48.00 795.00 3.00
06. 02. 2023; 11:00 16.00 40.00 119.00 61.00 56.00 867.00 4.00
06. 02. 2023; 10:00 10.00 47.00 142.00 66.00 57.00 1,042.00 5.00
06. 02. 2023; 09:00 8.00 45.00 127.00 65.00 55.00 1,100.00 6.00
06. 02. 2023; 08:00 5.00 49.00 147.00 58.00 48.00 1,145.00 5.00
06. 02. 2023; 07:00 4.00 52.00 146.00 53.00 42.00 1,096.00 4.00
06. 02. 2023; 06:00 10.00 37.00 63.00 33.00 29.00 939.00 3.00
06. 02. 2023; 05:00 19.00 25.00 33.00 34.00 29.00 748.00 2.00
06. 02. 2023; 04:00 19.00 25.00 33.00 37.00 29.00 767.00 3.00
06. 02. 2023; 03:00 20.00 24.00 30.00 38.00 31.00 819.00 3.00
06. 02. 2023; 02:00 22.00 23.00 29.00 43.00 34.00 841.00 4.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén