Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Oznam o inšpekcii a kalibrácii meracích zariadení na meracích staniciach SUPRA, Riadok, Černová, Hrboltová a Lisková

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v dňoch 27. septembra až 15. októbra 2021 bude postupne vykonávaná inšpekcia zhody a oprávnená kalibrácia automatizovaných meracích systémov kontroly ovzdušia na meracích staniciach SUPRA, Riadok, Černová, Hrboltová a Lisková. Oprávnené skúšky a kalibrácie budú vykonané podľa Zákona o ovzduší č. 137/201 Z.z.