Aktuality

Mondi SCP informuje, že dňa 28. septembra 2022 budú z dôvodu údržbárskych prác odstavené výrobné celky na celulózke.

Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže dôjsť ku vzniku lokálneho zápachu.

Spoločnosť Mondi SCP sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti s týmto spojené.