Aktuality

Mondi SCP informuje, že počas nasledujúcich týždňov bude zvýšená intenzita nákladnej dopravy na Tatranskej a Bystrickej ceste z dôvodu prevozu dreva do areálu SOLO. Spoločnosť areál využíva na skladovanie dreva najmä z dôvodu sezónnosti ťažby dreva na Slovensku.

Počas tohto obdobia budú dané trasy prevozu monitorované pracovníkmi Mondi SCP a v prípade potreby bude zabezpečené aj pravidelné čistenie a polievanie ciest.