Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v stredu 14.07.2021 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.2.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001