Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku

Dnes dýcham – tak sa volá nová stránka, ktorú spustila slovenská agentúra v spolupráci s MŽP a SHMÚ pre informovanie širokej verejnosti o stave ovzdušia v miestach, kde sa nachádzajú monitorovacie stanice prevádzkované SHMÚ.

V tejto dobe je spustená zatiaľ len testovacia verzia web aplikácie, pretože na stránke sa ešte stále pracuje. SHMÚ vyzýva na spätnú väzbu vo forme komentárov, pripomienok a názorov na mailovej adrese: dnesdycham@populair.sk

Cieľom aplikácie je informovať širokú verejnosť o:

  • súčasnej kvalite ovzdušia na Slovensku,
  • dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémy,
  • prípadnom vzniku a ukončení mimoriadneho zhoršenia kvality ovzdušia so súvisiacimi opatreniami a obmedzeniami
  • pripravovaných – realizujúcich sa – už implementovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Link na stránku: https://dnesdycham.populair.sk/