Aktuality

Slovenský hydrometeorologický ústav spoločne s Mestom Ružomberok mapuje od konca roka 2019 kvalitu ovzdušia novou meteorologickou stanicou. Tá je vďaka svojej mobilite prispôsobená na presun medzi viacerými lokalitami. Jej prvou lokalitou bolo Námestie Andreja Hlinku, kde stanica monitorovala približne 6 týždňov. V utorok 25. februára bola presunutá do mestskej časti Biely Potok. 

Spoločný projekt SHMÚ a Mesta Ružomberok bude trvať približne 12 mesiacov a počas tejto doby stanica niekoľko krát zmení svoju lokalitu. Po centrálnej mestskej zóne a Bielom Potoku, kde stanica zotrvá približne rovnaký čas - 6 týždňov sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti opäť do mesta. 

Kvalita ovzdušia v meste Ružomberok je dlhodobým problémom. Mesto počas zimných mesiacov sužujú časté inverzie, ktoré v spojitosti s lokálnym vykurovaním, činnosťou priemyslu a zvýšenou dopravou spôsobujú vznik smogovej situácie v meste. Samospráve a štátnej správe z legislatívy vyplýva povinnosť informovať obyvateľov o vzniku tejto situácie a aj o postupoch, ktoré vedú k minimalizovaniu času, počas ktorého je človek vystavený smogu. 

Kvalitou ovzdušia sa okrem štátnej správy zaoberá aj Komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok. Zápisnice zo stretnutí komisie nájdete TU

Výsledky merania mobilnej meteorologickej stanice nájdete v reálnom čase TU