Aktuality

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.06.2020 v ranných hodinách došlo na imisnej stanici Černová k výpadku merania koncentrácie TRS. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001