Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 20.júna 2023 v ranných hodinách došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3. Opätovné nabehnutie je plánované v dnešných dopoludňajších hodinách.

Zapáchajúce látky sú spaľované v iných technologických celkoch. Počas odstavovania technológie mohlo dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.