Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 19.apríla 2022 v poobedňajších hodinách došlo k zmene technologických podmienok vo výrobnom procese, pričom bolo spaľovanie zapáchajúcich látok presmerované z regeneračného kotla č.3 do regeneračného kotla č.2.

Počas presmerovania zapáchajúcih látok došlo k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.