Aktuality

Na stanici Tatranská cesta došlo k výpadku merania koncentrácie PM10, na jeho odstránení sa intenzívne pracuje. 

O odstránení Vás budeme informovať.