Mestská

25.6 °C

Severný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
21. 06. 2024; 21:00 4.77
21. 06. 2024; 20:00 4.94
21. 06. 2024; 19:00 4.90
21. 06. 2024; 18:00 4.86
21. 06. 2024; 17:00 4.96
21. 06. 2024; 16:00 5.00
21. 06. 2024; 15:00 4.76
21. 06. 2024; 14:00 4.42
21. 06. 2024; 13:00 5.04
21. 06. 2024; 12:00 5.04
21. 06. 2024; 11:00 5.15
21. 06. 2024; 10:00 5.24
21. 06. 2024; 09:00 5.67
21. 06. 2024; 08:00 5.95
21. 06. 2024; 07:00 5.66
21. 06. 2024; 06:00 5.71
21. 06. 2024; 05:00 5.66
21. 06. 2024; 04:00 5.20
21. 06. 2024; 03:00 5.83
21. 06. 2024; 02:00 5.62
21. 06. 2024; 01:00 6.01
21. 06. 2024; 00:00 6.04
20. 06. 2024; 23:00 6.25
20. 06. 2024; 22:00 6.93

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS