Mestská

1 °C

Južný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
23. 03. 2023; 06:00 3.03
23. 03. 2023; 05:00 2.73
23. 03. 2023; 04:00 2.70
23. 03. 2023; 03:00 2.62
23. 03. 2023; 02:00 2.46
23. 03. 2023; 01:00 2.15
23. 03. 2023; 00:00 2.29
22. 03. 2023; 23:00 2.63
22. 03. 2023; 22:00 2.87
22. 03. 2023; 21:00 2.92
22. 03. 2023; 20:00 2.80
22. 03. 2023; 19:00 2.51
22. 03. 2023; 18:00 2.26
22. 03. 2023; 17:00 2.26
22. 03. 2023; 16:00 1.58
22. 03. 2023; 15:00 3.24
22. 03. 2023; 14:00 4.59
22. 03. 2023; 13:00 3.06
22. 03. 2023; 12:00 3.06
22. 03. 2023; 11:00 2.76
22. 03. 2023; 10:00 2.85
22. 03. 2023; 09:00 3.25
22. 03. 2023; 08:00 3.01
22. 03. 2023; 07:00 3.14

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS