Mestská

18.1 °C

0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 07. 2021; 01:00 7.01
28. 07. 2021; 00:00 7.01
27. 07. 2021; 23:00 6.48
27. 07. 2021; 22:00 6.37
27. 07. 2021; 21:00 6.65
27. 07. 2021; 20:00 5.88
27. 07. 2021; 19:00 6.16
27. 07. 2021; 18:00 5.44
27. 07. 2021; 17:00 5.53
27. 07. 2021; 16:00 5.43
27. 07. 2021; 15:00 5.46
27. 07. 2021; 14:00 5.09
27. 07. 2021; 13:00 5.44
27. 07. 2021; 12:00 5.44
27. 07. 2021; 11:00 6.07
27. 07. 2021; 10:00 5.76
27. 07. 2021; 09:00 5.99
27. 07. 2021; 08:00 5.49
27. 07. 2021; 07:00 6.04
27. 07. 2021; 06:00 7.78
27. 07. 2021; 05:00 8.27
27. 07. 2021; 04:00 8.30
27. 07. 2021; 03:00 7.30
27. 07. 2021; 02:00 4.37

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS