Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že od 23. marca 2023 prebieha údržba na regeneračnom kotle č.3, pričom môže dôjsť k lokálnemu zápachu. 

Spoločnosť sa za vzniknuté nepríjemnosti vopred ospravedlňuje.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.