Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá bude prebiehať od pondelka 1. septembra do utorka 12. septembra 2023. Počas tohto obdobia bude výroba v závode pozastavená, aby sa mohli vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

 

“Celozávodná odstávka je z hľadiska fungovania závodu pre nás veľmi dôležitá a pripravujeme sa na ňu dlhé mesiace. Počas tohto intenzívneho týždňa plánujeme urobiť práce, ktoré nie je možné zrealizovať počas bežnej prevádzky. Okrem našich zamestnancov predpokladáme, že privítame okolo 1300 externých pracovníkov,” vysvetľuje Boris Matula, riaditeľ Centrálnej údržby Mondi SCP.

 

„Keďže bezpečnosť zostáva jednou z hlavných priorít Mondi SCP, prijímame také opatrenia, aby sme odstávku zvládli bez úrazov alebo vážnejších zranení. Je dôležité, aby naši zamestnanci a aj externí pracovníci každú svoju činnosť pri práci dôkladne prehodnotili, spolupracovali so svojim tímom a vhodnými preventívnymi opatreniami eliminovali riziká pri práci na akceptovateľnú úroveň,“ dodáva Ľuboslav Palguta, riaditeľ Bezpečnosti Mondi SCP.

 

Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže dôjsť ku vzniku lokálneho zápachu a hluku. V dôsledku príchodu vysokého počtu externých pracovníkov môže byť cestná komunikácia v blízkosti závodu vyťaženejšia ako zvyčajne, čo môže prispieť k vzniku zhustenej premávky. Spoločnosť Mondi SCP sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti s týmto spojené.