Aktuality

Miestami niekoľko centimetrové nánosy nečistôt na Tatranskej a Bystrickej ceste v Ružomberku očistila spoločnosť OZO, ktorú ružomberská papiereň najala. Práve nánosy prachu a drevených častí negatívne vplývajú na prašnosť v ovzduší mesta, ktorá je častým dôvodom nespokojnosti Ružomberčanov.

Papiereň sa postavila ku problému zodpovedne, pretože fragmenty dreva, ktoré sa na krajniciach nachádzali, pochádzali z transportu dreva medzi MONDI a Sólom. 

Podobne sa  k problému čelom postavila aj Slovenská správa ciest, ktorá sa postarala o čistenie krajníc na ceste 1/18, ktoré Ružomberčania viacnásobne žiadali prostredníctvom vedenia mesta. Mesto Ružomberok napokon pridalo kruku k dielu tiež a o niekoľko dní skôr než sa plánovalo prepli režim údržby zo zimného na letný, čo v praxi znamená, že sa začalo polievanie a čistenie mesksých komuunikácií. 

Usadeniny, spôsobené zimným posypom, frekventovanou dopravou a v tomto prípade aj transportom dreva medzi závodmi, majú negatívny vplyv na prašnsoť ovzdušia v meste. Preto je údržba dôležitou súčasťou boja proti znečistenému ovzdušiu v meste.