Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v dňoch od 9. do 11. augusta 2022 bude na regeneračnom kotle č.2 prebiehať jeho plánovaná údržba. Zapáchajúce látky budú spaľované v iných technologických celkoch.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

 

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.