Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Občasný výpadok meraní na imisnej stanici Lisková

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že na monitorovacej stanici Lisková dochádza k občasnému výpadku meraní priemerných hodinových koncentrácií TRS látok v ovzduší. Ide o poruchu prenosu dát, ktorou sa už zaoberá servisná firma. O odstránení poruchy Vás budeme informovať.