Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Zasadanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 29. júna sa v priestoroch malej zasadačky uskutočnilo rokovanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Už v úvode zasadania sa svojho členstva v komisi vzdal Vladimír Macko, ktorý v komisii zastupoval štátnu správu. Svoje odstúpenie zdôvodnil vznikom konfliktu záujmov.

Následne predsedajúci člen, viceprimátor Ján Bednárik, predstavil program rokovania, ktorý spočíval v pripomienkovaní a doplnení sekcií do vznikajúceho strategického plánu zlepšovania kvality ovzdušia. Vznik takéhoto dokumentu oznámil viceprimátor počas posledného rokovania už 15. júna. „Je pre nás veľmi dôležité, aby sme takéto zadanie spresnili čo najlepšie, pretože na základe tohto zadania verejným obstarávaním obstaraný realizátor,“ vysvetlil Bednárik. Členovia diskutovali aj o tom, čo by mal uchádzač spĺňať. Dôvodom takéhoto spresnenia je, aby sa ku tvoreniu takéhoto plánu dostala skutočne len erudovaná osoba.

Nasledujúce stretnutie sa uskutoční v pondelok 13. júla 2020.