Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Oznam o postupnom nábehu zariadení po celozávodnej odstávke

Mondi SCP informuje, že v najbližších dňoch bude prebiehať postupný nábeh výrobných zariadení po celozávodnej odstávke. Počas tohto obdobia môže dôjsť k lokálnemu zápachu alebo hluku, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.