Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP oznamuje, že dňa 23.mája 2023 plánovane odstaví regeneračný kotol č.3. O jeho plánovanom nábehu bude vopred spoločnosť informovať.

Zapáchajúce látky budú v danom čase spaľované v iných technologických celkoch. Počas odstavovania technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.