Aktuality

Mondi SCP informuje, že v noci z piatka 4. júna na sobotu 5. júna bol zaznamenaný zvýšený hluk v blízkosti závodu spôsobený odfukom pary na turbíne TG7 pri zmene jej parného výkonu.

Spoločnosť sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje.