Lisková

Pozaďová

Východný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
26. 10. 2021; 06:00 4.94
26. 10. 2021; 05:00 5.47
26. 10. 2021; 04:00 6.28
26. 10. 2021; 03:00 5.54
26. 10. 2021; 02:00 5.24
26. 10. 2021; 01:00 5.88
26. 10. 2021; 00:00 6.74
25. 10. 2021; 23:00 5.17
25. 10. 2021; 22:00 4.96
25. 10. 2021; 21:00 4.54
25. 10. 2021; 20:00 2.89
25. 10. 2021; 19:00 1.19
25. 10. 2021; 18:00 0.24
25. 10. 2021; 17:00 0.64
25. 10. 2021; 16:00 0.08
25. 10. 2021; 15:00 0.58
25. 10. 2021; 14:00 1.74
25. 10. 2021; 13:00 4.00
25. 10. 2021; 12:00 4.00
25. 10. 2021; 11:00 5.85
25. 10. 2021; 10:00 5.77
25. 10. 2021; 09:00 5.47
25. 10. 2021; 08:00 4.57
25. 10. 2021; 07:00 5.27

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS