Lisková

Pozaďová

Južný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
16. 05. 2021; 06:00 0.72
16. 05. 2021; 05:00 0.28
16. 05. 2021; 04:00 0.62
16. 05. 2021; 03:00 0.24
16. 05. 2021; 02:00 0.32
16. 05. 2021; 01:00 0.45
16. 05. 2021; 00:00 0.24
15. 05. 2021; 23:00 0.67
15. 05. 2021; 22:00 0.41
15. 05. 2021; 21:00 1.97
15. 05. 2021; 20:00 1.93
15. 05. 2021; 19:00 2.06
15. 05. 2021; 18:00 1.85
15. 05. 2021; 17:00 2.03
15. 05. 2021; 16:00 1.72
15. 05. 2021; 15:00 1.52
15. 05. 2021; 14:00 1.91
15. 05. 2021; 13:00 2.03
15. 05. 2021; 12:00 2.03
15. 05. 2021; 11:00 2.19
15. 05. 2021; 10:00 2.20
15. 05. 2021; 09:00 2.24
15. 05. 2021; 08:00 1.85
15. 05. 2021; 07:00 2.50

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS