Lisková

Pozaďová

Východný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 11. 2020; 22:00 4.70
28. 11. 2020; 21:00 4.76
28. 11. 2020; 20:00 4.50
28. 11. 2020; 19:00 3.83
28. 11. 2020; 18:00 3.60
28. 11. 2020; 17:00 3.49
28. 11. 2020; 16:00 3.65
28. 11. 2020; 15:00 3.63
28. 11. 2020; 14:00 4.00
28. 11. 2020; 13:00 4.22
28. 11. 2020; 12:00 4.22
28. 11. 2020; 11:00 4.32
28. 11. 2020; 10:00 4.55
28. 11. 2020; 09:00 4.22
28. 11. 2020; 08:00 3.82
28. 11. 2020; 07:00 4.12
28. 11. 2020; 06:00 3.95
28. 11. 2020; 05:00 4.24
28. 11. 2020; 04:00 4.26
28. 11. 2020; 03:00 4.23
28. 11. 2020; 02:00 4.49
28. 11. 2020; 01:00 4.72
28. 11. 2020; 00:00 4.88
27. 11. 2020; 23:00 4.96

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS