Lisková

Pozaďová

Severný 0 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
20. 09. 2020; 05:00 0.00
20. 09. 2020; 04:00 2.12
20. 09. 2020; 03:00 0.00
20. 09. 2020; 02:00 2.56
20. 09. 2020; 01:00 0.00
20. 09. 2020; 00:00 2.55
19. 09. 2020; 23:00 0.00
19. 09. 2020; 22:00 0.00
19. 09. 2020; 21:00 3.22
19. 09. 2020; 20:00 3.27
19. 09. 2020; 19:00 0.00
19. 09. 2020; 18:00 3.23
19. 09. 2020; 17:00 3.35
19. 09. 2020; 16:00 0.00
19. 09. 2020; 15:00 0.00
19. 09. 2020; 14:00 2.53
19. 09. 2020; 13:00 0.00
19. 09. 2020; 12:00 0.00
19. 09. 2020; 11:00 2.32
19. 09. 2020; 10:00 0.00
19. 09. 2020; 09:00 0.00
19. 09. 2020; 08:00 0.00
19. 09. 2020; 07:00 2.20
19. 09. 2020; 06:00 2.29

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS