Lisková

Pozaďová

Severný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
03. 03. 2021; 02:00 5.39
03. 03. 2021; 01:00 5.06
03. 03. 2021; 00:00 4.62
02. 03. 2021; 23:00 4.39
02. 03. 2021; 22:00 4.84
02. 03. 2021; 21:00 4.72
02. 03. 2021; 20:00 4.54
02. 03. 2021; 19:00 0.00
02. 03. 2021; 18:00 5.03
02. 03. 2021; 17:00 4.95
02. 03. 2021; 16:00 4.87
02. 03. 2021; 15:00 4.56
02. 03. 2021; 14:00 4.71
02. 03. 2021; 13:00 0.00
02. 03. 2021; 12:00 0.00
02. 03. 2021; 11:00 4.26
02. 03. 2021; 10:00 3.93
02. 03. 2021; 09:00 4.01
02. 03. 2021; 08:00 4.35
02. 03. 2021; 07:00 4.35
02. 03. 2021; 06:00 4.26
02. 03. 2021; 05:00 4.24
02. 03. 2021; 04:00 3.86
02. 03. 2021; 03:00 3.63

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS