Lisková

Pozaďová

Východný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 02. 2024; 22:00 7.86
28. 02. 2024; 21:00 7.65
28. 02. 2024; 20:00 7.78
28. 02. 2024; 19:00 8.11
28. 02. 2024; 18:00 8.32
28. 02. 2024; 17:00 8.07
28. 02. 2024; 16:00 7.70
28. 02. 2024; 15:00 7.31
28. 02. 2024; 14:00 7.49
28. 02. 2024; 13:00 7.46
28. 02. 2024; 12:00 7.46
28. 02. 2024; 11:00 7.62
28. 02. 2024; 10:00 7.92
28. 02. 2024; 09:00 7.66
28. 02. 2024; 08:00 7.62
28. 02. 2024; 07:00 7.43
28. 02. 2024; 06:00 7.45
28. 02. 2024; 05:00 7.91
28. 02. 2024; 04:00 7.79
28. 02. 2024; 03:00 7.82
28. 02. 2024; 02:00 8.21
28. 02. 2024; 01:00 7.86
28. 02. 2024; 00:00 7.96
27. 02. 2024; 23:00 7.83

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS