Lisková

Pozaďová

Východný 0.6 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
29. 06. 2022; 12:00 5.25
29. 06. 2022; 11:00 6.34
29. 06. 2022; 10:00 6.53
29. 06. 2022; 09:00 6.52
29. 06. 2022; 08:00 6.44
29. 06. 2022; 07:00 6.49
29. 06. 2022; 06:00 6.55
29. 06. 2022; 05:00 6.18
29. 06. 2022; 04:00 6.16
29. 06. 2022; 03:00 6.26
29. 06. 2022; 02:00 6.31
29. 06. 2022; 01:00 6.49
29. 06. 2022; 00:00 6.34
28. 06. 2022; 23:00 6.52
28. 06. 2022; 22:00 6.26
28. 06. 2022; 21:00 5.96
28. 06. 2022; 20:00 6.03
28. 06. 2022; 19:00 6.11
28. 06. 2022; 18:00 6.47
28. 06. 2022; 17:00 5.93
28. 06. 2022; 16:00 5.81
28. 06. 2022; 15:00 5.84
28. 06. 2022; 14:00 6.13
28. 06. 2022; 13:00 6.16

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS