Lisková

Pozaďová

Západný 0.9 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
21. 06. 2024; 21:00 4.35
21. 06. 2024; 20:00 4.25
21. 06. 2024; 19:00 4.21
21. 06. 2024; 18:00 4.18
21. 06. 2024; 17:00 4.22
21. 06. 2024; 16:00 4.23
21. 06. 2024; 15:00 4.23
21. 06. 2024; 14:00 4.25
21. 06. 2024; 13:00 4.28
21. 06. 2024; 12:00 4.28
21. 06. 2024; 11:00 4.20
21. 06. 2024; 10:00 4.26
21. 06. 2024; 09:00 4.25
21. 06. 2024; 08:00 4.23
21. 06. 2024; 07:00 4.29
21. 06. 2024; 06:00 4.26
21. 06. 2024; 05:00 4.29
21. 06. 2024; 04:00 4.27
21. 06. 2024; 03:00 4.31
21. 06. 2024; 02:00 4.29
21. 06. 2024; 01:00 4.24
21. 06. 2024; 00:00 4.23
20. 06. 2024; 23:00 4.21
20. 06. 2024; 22:00 4.20

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS