Lisková

Pozaďová

Východný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
07. 02. 2023; 00:00 6.06
06. 02. 2023; 23:00 6.31
06. 02. 2023; 22:00 7.92
06. 02. 2023; 21:00 8.39
06. 02. 2023; 20:00 6.14
06. 02. 2023; 19:00 4.37
06. 02. 2023; 18:00 4.22
06. 02. 2023; 17:00 3.61
06. 02. 2023; 16:00 3.05
06. 02. 2023; 15:00 3.50
06. 02. 2023; 14:00 3.83
06. 02. 2023; 13:00 4.17
06. 02. 2023; 12:00 4.17
06. 02. 2023; 11:00 3.98
06. 02. 2023; 10:00 3.68
06. 02. 2023; 09:00 3.11
06. 02. 2023; 08:00 3.14
06. 02. 2023; 07:00 3.59
06. 02. 2023; 06:00 3.87
06. 02. 2023; 05:00 3.76
06. 02. 2023; 04:00 3.88
06. 02. 2023; 03:00 3.86
06. 02. 2023; 02:00 3.99
06. 02. 2023; 01:00 4.19

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS