Lisková

Pozaďová

Východný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
25. 01. 2022; 04:00 4.21
25. 01. 2022; 03:00 4.30
25. 01. 2022; 02:00 4.59
25. 01. 2022; 01:00 5.57
25. 01. 2022; 00:00 6.36
24. 01. 2022; 23:00 6.43
24. 01. 2022; 22:00 6.48
24. 01. 2022; 21:00 6.13
24. 01. 2022; 20:00 6.33
24. 01. 2022; 19:00 6.69
24. 01. 2022; 18:00 6.51
24. 01. 2022; 17:00 5.43
24. 01. 2022; 16:00 4.58
24. 01. 2022; 15:00 4.07
24. 01. 2022; 14:00 4.16
24. 01. 2022; 13:00 4.42
24. 01. 2022; 12:00 4.42
24. 01. 2022; 11:00 4.64
24. 01. 2022; 10:00 3.86
24. 01. 2022; 09:00 3.33
24. 01. 2022; 08:00 2.69
24. 01. 2022; 07:00 2.73
24. 01. 2022; 06:00 2.79
24. 01. 2022; 05:00 2.97

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS