Lisková

Pozaďová

Východný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 07. 2021; 01:00 2.69
28. 07. 2021; 00:00 3.81
27. 07. 2021; 23:00 3.90
27. 07. 2021; 22:00 3.90
27. 07. 2021; 21:00 3.85
27. 07. 2021; 20:00 3.86
27. 07. 2021; 19:00 3.75
27. 07. 2021; 18:00 4.07
27. 07. 2021; 17:00 4.77
27. 07. 2021; 16:00 4.31
27. 07. 2021; 15:00 3.98
27. 07. 2021; 14:00 3.98
27. 07. 2021; 13:00 4.14
27. 07. 2021; 12:00 4.14
27. 07. 2021; 11:00 3.34
27. 07. 2021; 10:00 3.66
27. 07. 2021; 09:00 3.77
27. 07. 2021; 08:00 3.76
27. 07. 2021; 07:00 4.07
27. 07. 2021; 06:00 3.64
27. 07. 2021; 05:00 3.75
27. 07. 2021; 04:00 4.22
27. 07. 2021; 03:00 3.98
27. 07. 2021; 02:00 3.64

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS