Informácie

Mesto Ružomberok sa nachádza v západnej časti Liptovskej kotliny na sútoku rieky Váh s Revúcou a Likavkou. Hranicou na západe je pohorie Veľkej Fatry, na severe Chočské pohorie a na juhu Nízke Tatry. Klimaticky je lokalita charakterizovaná ako chladnejšia.

Najčastejšie prúdenie vzduchu je zo západu s priemernou rýchlosťou 1,6 m/s.

Špecifické znečistenie ovzdušia je spôsobené zmesou prevažne organosírnych zlúčenín epizódne unikajúcich z technológie výroby celulózy.

Obec Likavka je najbližšie ležiaca (severovýchodne) pri Ružomberku. Z geografického a urbanistického hľadiska je súčasťou mesta.

 

Najväčšie zdravotné riziko pre človeka predstavujú emisie z dopravy a priemyslu. V poslednom období k týmto zdrojom pribudli aj emisie z lokálneho vykurovania. Pri hodnotení zdravotného rizika sú dôležité charakteristiky populačných skupín, ako je počet obyvateľov, hustota osídlenia, veková štruktúra, sociálno-ekonomické podmienky a iné. Pozornosť si vyžadujú rizikové skupiny obyvateľov, najmä malé deti, tehotné ženy a starší ľudia. Ďalej populácia s chronickými ochoreniami dýchacieho aparátu a srdcovo cievneho systému.

V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v mestách:

  1. Lokálne vykurovanie na tuhé palivá
  2. Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav vozidiel).
  3. Resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, nedostatočné čistenie vozidiel). Do tejto skupiny patri aj zimné zaprášenie ulíc.
  4. Suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi).
  5. Minerálny prach zo stavenísk.
  6. Veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok sypkých materiálov.
  7. Malé a stredné lokálne priemyselné zdroje, ktoré sú obvykle koncentrované v priemyselných zónach miest.

 

Na tieto zdroje by sa mali orientovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10 (zmeny v organizácii dopravy, pešie zóny, rozširovanie zelene, čistenie ulíc a chodníkov, spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom vykurovaní, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík vozidiel, čistenie mesta, protierózne opatrenia na staveniskách, skládkach sypkých materiálov, skládkach odpadov, prísna kontrola lokálnych priemyselných zdrojov.

 

65% off bossgust. Wiht 90% Discount https://watcheswear.com/. sites https://www.fake-watch.cn. read more www.massreplica.com. Quality https://www.replicadeespana.es/. dig this repliki zegark贸w szwajcarskich. find more https://fake-watches.icu/. Lady https://richardmille.work/. find out ufesawatches. hop over to this web-site https://www.watchesse.com. mens emailwatches. 24 Hours Online watch replicas USA. why not try these out https://www.testwatches.com. 55% off replica breitling. my explanation travelbellross.com. click for more info https://www.richardmilleautomatic.com/. website here https://www.restaurantwatches.com/. weblink fake rolex. Under $100 electronicswatches.com.