Aktuality

Po odstránení technickej poruchy na stanici Tatranská cesta  od dnešného  dňa t.j. 22.04. 2020  je meranie koncentrácií PM10 opäť v prevádzke.