Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Odstavenie regeneračného kotla č.3 - kotol je opäť v prevádzke

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 22.02.2022 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3.

Počas presmerovania spaľovania zapáchajúcich látok do iného záložného zariadenia došlo k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Regeneračný kotol č.3 je opäť v prevádzke.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.