Černová

Pozaďová

0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
21. 06. 2024; 22:00 3.81
21. 06. 2024; 21:00 3.84
21. 06. 2024; 20:00 3.71
21. 06. 2024; 19:00 4.01
21. 06. 2024; 18:00 3.72
21. 06. 2024; 17:00 3.63
21. 06. 2024; 16:00 3.80
21. 06. 2024; 15:00 3.71
21. 06. 2024; 14:00 3.81
21. 06. 2024; 13:00 3.74
21. 06. 2024; 12:00 3.74
21. 06. 2024; 11:00 3.91
21. 06. 2024; 10:00 3.90
21. 06. 2024; 09:00 4.04
21. 06. 2024; 08:00 3.87
21. 06. 2024; 07:00 4.04
21. 06. 2024; 06:00 4.15
21. 06. 2024; 05:00 3.98
21. 06. 2024; 04:00 4.18
21. 06. 2024; 03:00 4.21
21. 06. 2024; 02:00 4.13
21. 06. 2024; 01:00 4.13
21. 06. 2024; 00:00 4.16
20. 06. 2024; 23:00 4.22

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS