Černová

Pozaďová

Južný 0 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
20. 09. 2020; 06:00 4.16
20. 09. 2020; 05:00 4.69
20. 09. 2020; 04:00 3.96
20. 09. 2020; 03:00 4.04
20. 09. 2020; 02:00 4.81
20. 09. 2020; 01:00 4.25
20. 09. 2020; 00:00 4.60
19. 09. 2020; 23:00 4.73
19. 09. 2020; 22:00 4.05
19. 09. 2020; 21:00 3.90
19. 09. 2020; 20:00 3.87
19. 09. 2020; 19:00 4.22
19. 09. 2020; 18:00 4.15
19. 09. 2020; 17:00 3.98
19. 09. 2020; 16:00 3.78
19. 09. 2020; 15:00 3.66
19. 09. 2020; 14:00 3.68
19. 09. 2020; 13:00 3.81
19. 09. 2020; 12:00 3.81
19. 09. 2020; 11:00 4.15
19. 09. 2020; 10:00 4.80
19. 09. 2020; 09:00 4.99
19. 09. 2020; 08:00 4.74
19. 09. 2020; 07:00 4.20

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS