Černová

Pozaďová

Západný 0.6 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 11. 2020; 23:00 3.77
28. 11. 2020; 22:00 3.60
28. 11. 2020; 21:00 3.55
28. 11. 2020; 20:00 3.54
28. 11. 2020; 19:00 3.23
28. 11. 2020; 18:00 2.83
28. 11. 2020; 17:00 2.51
28. 11. 2020; 16:00 2.81
28. 11. 2020; 15:00 3.10
28. 11. 2020; 14:00 2.80
28. 11. 2020; 13:00 2.98
28. 11. 2020; 12:00 2.98
28. 11. 2020; 11:00 3.12
28. 11. 2020; 10:00 2.86
28. 11. 2020; 09:00 2.81
28. 11. 2020; 08:00 2.35
28. 11. 2020; 07:00 2.46
28. 11. 2020; 06:00 2.46
28. 11. 2020; 05:00 2.69
28. 11. 2020; 04:00 2.55
28. 11. 2020; 03:00 2.58
28. 11. 2020; 02:00 2.76
28. 11. 2020; 01:00 2.82
28. 11. 2020; 00:00 2.65

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS