Černová

Pozaďová

Západný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
28. 07. 2021; 03:00 2.51
28. 07. 2021; 02:00 2.53
28. 07. 2021; 01:00 2.54
28. 07. 2021; 00:00 2.52
27. 07. 2021; 23:00 2.50
27. 07. 2021; 22:00 2.54
27. 07. 2021; 21:00 2.55
27. 07. 2021; 20:00 2.57
27. 07. 2021; 19:00 2.58
27. 07. 2021; 18:00 2.49
27. 07. 2021; 17:00 2.56
27. 07. 2021; 16:00 2.69
27. 07. 2021; 15:00 2.59
27. 07. 2021; 14:00 2.55
27. 07. 2021; 13:00 2.51
27. 07. 2021; 12:00 2.51
27. 07. 2021; 11:00 2.53
27. 07. 2021; 10:00 2.53
27. 07. 2021; 09:00 2.45
27. 07. 2021; 08:00 2.41
27. 07. 2021; 07:00 2.53
27. 07. 2021; 06:00 2.51
27. 07. 2021; 05:00 2.40
27. 07. 2021; 04:00 2.46

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS