Černová

Pozaďová

Východný 0.5 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
07. 02. 2023; 02:00 7.15
07. 02. 2023; 01:00 6.85
07. 02. 2023; 00:00 6.95
06. 02. 2023; 23:00 7.01
06. 02. 2023; 22:00 7.54
06. 02. 2023; 21:00 7.48
06. 02. 2023; 20:00 7.00
06. 02. 2023; 19:00 6.58
06. 02. 2023; 18:00 6.68
06. 02. 2023; 17:00 6.69
06. 02. 2023; 16:00 6.95
06. 02. 2023; 15:00 6.71
06. 02. 2023; 14:00 7.14
06. 02. 2023; 13:00 7.58
06. 02. 2023; 12:00 7.58
06. 02. 2023; 11:00 7.43
06. 02. 2023; 10:00 7.47
06. 02. 2023; 09:00 7.38
06. 02. 2023; 08:00 7.09
06. 02. 2023; 07:00 6.97
06. 02. 2023; 06:00 6.79
06. 02. 2023; 05:00 6.83
06. 02. 2023; 04:00 6.80
06. 02. 2023; 03:00 6.75

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS