Černová

Pozaďová

Južný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
29. 02. 2024; 00:00 5.32
28. 02. 2024; 23:00 5.32
28. 02. 2024; 22:00 5.17
28. 02. 2024; 21:00 5.44
28. 02. 2024; 20:00 5.42
28. 02. 2024; 19:00 5.41
28. 02. 2024; 18:00 5.45
28. 02. 2024; 17:00 5.27
28. 02. 2024; 16:00 5.29
28. 02. 2024; 15:00 5.46
28. 02. 2024; 14:00 5.26
28. 02. 2024; 13:00 5.42
28. 02. 2024; 12:00 5.42
28. 02. 2024; 11:00 5.28
28. 02. 2024; 10:00 5.60
28. 02. 2024; 09:00 5.52
28. 02. 2024; 08:00 5.54
28. 02. 2024; 07:00 5.40
28. 02. 2024; 06:00 5.24
28. 02. 2024; 05:00 5.25
28. 02. 2024; 04:00 5.28
28. 02. 2024; 03:00 5.44
28. 02. 2024; 02:00 5.40
28. 02. 2024; 01:00 5.20

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS