Černová

Pozaďová

Západný 0.5 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
12. 07. 2020; 21:00 1.95
12. 07. 2020; 20:00 1.67
12. 07. 2020; 19:00 1.71
12. 07. 2020; 18:00 1.81
12. 07. 2020; 17:00 1.75
12. 07. 2020; 16:00 1.71
12. 07. 2020; 15:00 1.78
12. 07. 2020; 14:00 0.00
12. 07. 2020; 13:00 1.81
12. 07. 2020; 12:00 1.81
12. 07. 2020; 11:00 1.71
12. 07. 2020; 10:00 1.77
12. 07. 2020; 09:00 1.73
12. 07. 2020; 08:00 1.68
12. 07. 2020; 07:00 1.81
12. 07. 2020; 06:00 1.73
12. 07. 2020; 05:00 1.75
12. 07. 2020; 04:00 1.87
12. 07. 2020; 03:00 1.86
12. 07. 2020; 02:00 1.79
12. 07. 2020; 01:00 1.90
12. 07. 2020; 00:00 1.94
11. 07. 2020; 23:00 1.96
11. 07. 2020; 22:00 2.08

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS