Černová

Pozaďová

Západný 1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
16. 05. 2021; 08:00 4.49
16. 05. 2021; 07:00 4.41
16. 05. 2021; 06:00 4.45
16. 05. 2021; 05:00 4.48
16. 05. 2021; 04:00 4.51
16. 05. 2021; 03:00 4.48
16. 05. 2021; 02:00 4.44
16. 05. 2021; 01:00 4.49
16. 05. 2021; 00:00 4.44
15. 05. 2021; 23:00 4.56
15. 05. 2021; 22:00 4.45
15. 05. 2021; 21:00 4.48
15. 05. 2021; 20:00 4.53
15. 05. 2021; 19:00 4.59
15. 05. 2021; 18:00 4.54
15. 05. 2021; 17:00 4.54
15. 05. 2021; 16:00 4.62
15. 05. 2021; 15:00 4.92
15. 05. 2021; 14:00 5.83
15. 05. 2021; 13:00 4.44
15. 05. 2021; 12:00 4.44
15. 05. 2021; 11:00 4.45
15. 05. 2021; 10:00 4.41
15. 05. 2021; 09:00 4.35

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS