Černová

Pozaďová

Západný 2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
12. 05. 2022; 16:00 2.70
12. 05. 2022; 15:00 2.28
12. 05. 2022; 14:00 2.24
12. 05. 2022; 13:00 2.57
12. 05. 2022; 12:00 2.57
12. 05. 2022; 11:00 2.52
12. 05. 2022; 10:00 2.82
12. 05. 2022; 09:00 3.05
12. 05. 2022; 08:00 3.23
12. 05. 2022; 07:00 2.86
12. 05. 2022; 06:00 2.88
12. 05. 2022; 05:00 2.90
12. 05. 2022; 04:00 2.75
12. 05. 2022; 03:00 2.98
12. 05. 2022; 02:00 2.91
12. 05. 2022; 01:00 2.83
12. 05. 2022; 00:00 2.75
11. 05. 2022; 23:00 2.69
11. 05. 2022; 22:00 2.64
11. 05. 2022; 21:00 2.29
11. 05. 2022; 20:00 2.20
11. 05. 2022; 19:00 2.19
11. 05. 2022; 18:00 2.18
11. 05. 2022; 17:00 2.18

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS