Černová

Pozaďová

Severný 0 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
06. 06. 2023; 17:00 0.00
06. 06. 2023; 16:00 0.00
06. 06. 2023; 15:00 0.00
06. 06. 2023; 14:00 0.00
06. 06. 2023; 13:00 0.00
06. 06. 2023; 12:00 0.00
06. 06. 2023; 11:00 3.40
06. 06. 2023; 10:00 3.40
06. 06. 2023; 09:00 4.33
06. 06. 2023; 08:00 4.67
06. 06. 2023; 07:00 4.67
06. 06. 2023; 06:00 4.87
06. 06. 2023; 05:00 4.53
06. 06. 2023; 04:00 4.49
06. 06. 2023; 03:00 4.41
06. 06. 2023; 02:00 4.45
06. 06. 2023; 01:00 4.35
06. 06. 2023; 00:00 4.40
05. 06. 2023; 23:00 3.80
05. 06. 2023; 22:00 4.02
05. 06. 2023; 21:00 4.26
05. 06. 2023; 20:00 3.86
05. 06. 2023; 19:00 3.77
05. 06. 2023; 18:00 3.83

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS