Černová

Pozaďová

Južný 0.4 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
25. 01. 2022; 06:00 3.63
25. 01. 2022; 05:00 3.59
25. 01. 2022; 04:00 3.93
25. 01. 2022; 03:00 3.70
25. 01. 2022; 02:00 3.96
25. 01. 2022; 01:00 4.38
25. 01. 2022; 00:00 4.23
24. 01. 2022; 23:00 4.51
24. 01. 2022; 22:00 4.50
24. 01. 2022; 21:00 4.14
24. 01. 2022; 20:00 4.07
24. 01. 2022; 19:00 3.78
24. 01. 2022; 18:00 3.36
24. 01. 2022; 17:00 3.22
24. 01. 2022; 16:00 3.45
24. 01. 2022; 15:00 3.28
24. 01. 2022; 14:00 3.58
24. 01. 2022; 13:00 3.81
24. 01. 2022; 12:00 3.81
24. 01. 2022; 11:00 3.72
24. 01. 2022; 10:00 3.76
24. 01. 2022; 09:00 3.68
24. 01. 2022; 08:00 3.70
24. 01. 2022; 07:00 3.43

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS