Aktuality

Mondi SCP informuje, že v dňoch 3. až 19. júla 2021 bude v závode odstavený kotol na biomasu z dôvodu jeho plánovanej údržby.

Počas nevyhnutného odvetrania potrubných trás môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa vopred ospravedlňujeme. 

Ostatné technologické celky určené na likvidáciu zapáchajúcich látok budú v nezmenenom prevádzkovom režime.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.