Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Oznam o údržbe na zariadení v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v termíne od 11. mája do konca mája 2022 bude prebiehať plánovaná údržba na jednom z biofiltrov v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. Po odstavení biofiltra sa začnú údržbárske práce spojené s výmenou náplne. Počas vyskladňovania náplne môže dôjsť k lokálnemu zápachu v blízkosti čistiarne, za ktorý sa vopred ospavedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.