Aktuality

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že dňa 15.06.2020 vo večerných hodinách došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.3.

Počas odstavovania a opätovného nábehu technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Svoje podnety týkajúce sa životného prostredia môžete nahlásiť na bezplatných zelených linkách Mondi SCP alebo mesta Ružomberok.

 

Mondi SCP: 0800 142 030

Mesto Ružomberok: 0800 333 001