Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Dobrá
Kvalita ovzdušia je prijateľná, v prípade niektorých znečisťujúcich látok ( najmä PM10 , PM 2,5 ) však môže existovať mierny zdravotný problém pre veľmi malú skupinu obyvateľov, ktorí sú veľmi citliví na znečistenie ovzdušia

Riadok SHMU
Zhoršená
Obyvatelia patriaci do citlivých skupín môžu mať účinky na zdravie. Široká verejnosť by nemala byť ovplyvnená. Neodporúčame intenzívny pohyb vonku ( šport, dlhodobé prechádzky ).

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 5 15 518 34 29
Riadok 2.76
Tatranská cesta 6.07 0.32 25.28 6.44
Černová 0
Hrboltová 7.51 3.31
Lisková 0
Zdroj dát je SHMÚ.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

4. 8. 2020

Modernizácia imisných monitorovacích staníc v Černovej a Liskovej

Mondi SCP zrealizovalo kompletnú výmenu imisných monitorovacích staníc v Černovej a Liskovej z dôvodu modernizácie prístrojov. V súčasnej dobe sú uvedené imisné stanice vo fáze testovania.

24. 7. 2020

Meteorologická stanica zmení svoju lokalitu

Meteorologická stanica, ktorá bola začiatkom roka 2020 umiestnená do lokality Biely Potok po mesiacoch zmení svoje miesto.