Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 3 4 9 13
Riadok 2.73
Tatranská cesta 4.64 5.75 1.74 3.86
Černová 1.71
Hrboltová 4.94 3.65
Lisková 2.46
Zdroj dát je SHMÚ.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

7. 7. 2020

Odstavenie všetkých výrobných celkov v Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 7.7.2020 v ranných hodinách došlo k odstaveniu celej výroby z dôvodu poruchy na trafostanici.

 

 

29. 6. 2020

Zasadanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

V pondelok 29. júna sa v priestoroch malej zasadačky uskutočnilo rokovanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Hlavným bodom bola príprava strategického dokumentu Plán zlepšenia kvality ovzdušia.