Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 16.05.2021 06:00:00 18 6 471 6 2
Riadok 16.05.2021 06:00:00 4.74
Tatranská cesta 16.05.2021 06:00:00 2.04 10.41 5.93 3
Černová 16.05.2021 06:00:00 4.45
Hrboltová 16.05.2021 06:00:00 4.65 5.25
Lisková 16.05.2021 06:00:00 0.72
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

12. 5. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.3

Mondi SCP informuje o plánovanej údržbe regeneračného kotla č.3

5. 2. 2021

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku