Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Veľmi zlá
Zdravotné upozornenie - nepriaznivé účinky pre zdravie obyvateľstva v znečistenej oblasti. Vyhnite sa pohybu vonku, nevetrajte !

Riadok SHMU
Veľmi zlá
Zdravotné upozornenie - nepriaznivé účinky pre zdravie obyvateľstva v znečistenej oblasti. Vyhnite sa pohybu vonku, nevetrajte !

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 03.03.2021 01:00:00 9 33 1774 66 50
Riadok 03.03.2021 02:00:00 4.59
Tatranská cesta 03.03.2021 02:00:00 3.02 43.98 66.85 2.72
Černová 03.03.2021 02:00:00 2.59
Hrboltová 03.03.2021 02:00:00 6.06 4.37
Lisková 03.03.2021 02:00:00 5.39
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

5. 2. 2021

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku

Dnes dýcham - nová webová aplikácia o stave ovzdušia na Slovensku