Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Veľmi zlá
Zdravotné upozornenie - nepriaznivé účinky pre zdravie obyvateľstva v znečistenej oblasti. Vyhnite sa pohybu vonku, nevetrajte !

Riadok SHMU
Zhoršená
Obyvatelia patriaci do citlivých skupín môžu mať účinky na zdravie. Široká verejnosť by nemala byť ovplyvnená. Neodporúčame intenzívny pohyb vonku ( šport, dlhodobé prechádzky ).

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 06.12.2023 23:00:00 9 49
Riadok 07.12.2023 00:00:00 3.2
Tatranská cesta 07.12.2023 00:00:00 1.12 67.26 54.25 5.87
Černová 07.12.2023 00:00:00 4.97
Hrboltová 07.12.2023 00:00:00 10.22 2.71
Lisková 07.12.2023 00:00:00 3.12
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

16. 11. 2023

Plánované odstavenie regeneračných kotlov č. 2 a č. 3

Monid SCP informuje, že v dňoch 17. - 25.11.2023 bude v závode odstabený regeneračný kotol č.2 a následne v dňoch 26.11. až 10.11.2023 bude odstavený regeneračný kotol  č. 3 z dôvodu ich plánovanej údržby.

31. 8. 2023

Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá prebehne v prvej polovici septembra 2023. Výroba sa počas tohto obdobia zastaví, aby sa mohli bezpečne vykonať vopred naplánované údržbárske práce.