Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Dobrá
Kvalita ovzdušia je prijateľná, v prípade niektorých znečisťujúcich látok ( najmä PM10 , PM 2,5 ) však môže existovať mierny zdravotný problém pre veľmi malú skupinu obyvateľov, ktorí sú veľmi citliví na znečistenie ovzdušia

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 22.09.2021 21:00:00 12 14 419 15 13
Riadok 22.09.2021 21:00:00 2.13
Tatranská cesta 22.09.2021 21:00:00 6.86 20.41 16.18 0.51
Černová 22.09.2021 21:00:00 3.24
Hrboltová 22.09.2021 21:00:00 6.66 2.89
Lisková 22.09.2021 21:00:00 6.2
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

2. 9. 2021

Mondi SCP zastaví začiatkom septembra na pár dní svoju výrobu z dôvodu plánovanej celozávodnej odstávky

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá bude prebiehať od pondelka 6.septembra do soboty 11.septembra 2021. Počas tohto obdobia bude výroba v závode pozastavená, aby sa mohli vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

16. 7. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2 a várne

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v piatok 16.07.2021 došlo k odstaveniu výrobných celkov - regeneračného kotla č.2 a várne.