Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Dobrá
Kvalita ovzdušia je prijateľná, v prípade niektorých znečisťujúcich látok ( najmä PM10 , PM 2,5 ) však môže existovať mierny zdravotný problém pre veľmi malú skupinu obyvateľov, ktorí sú veľmi citliví na znečistenie ovzdušia

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 25.05.2022 04:00:00 16 8 322 17 11
Riadok 12.05.2022 16:00:00 3.9
Tatranská cesta 12.05.2022 16:00:00 11.02 13.27 27.47 7.17
Černová 12.05.2022 16:00:00 2.7
Hrboltová 12.05.2022 16:00:00 7.53 2.7
Lisková 12.05.2022 16:00:00 0
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

11. 5. 2022

Oznam o údržbe na zariadení v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v termíne od 11. mája do 31. mája 2022 bude prebiehať plánovaná údržba na jednom z biofiltrov v Čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej. 

19. 4. 2022

Lokálny zápach v okolí Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v utorok 19.apríla 2022 v poobedňajších hodinách došlo k zmene technologických podmienok vo výrobnom procese, pričom bolo spaľovanie zapáchajúcich látok presmerované z regeneračného kotla č.3 do regeneračného kotla č.2.