Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Dobrá
Kvalita ovzdušia je prijateľná, v prípade niektorých znečisťujúcich látok ( najmä PM10 , PM 2,5 ) však môže existovať mierny zdravotný problém pre veľmi malú skupinu obyvateľov, ktorí sú veľmi citliví na znečistenie ovzdušia

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov Dátum a čas SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 28.07.2021 01:00:00 7 10 67 16 8
Riadok 28.07.2021 01:00:00 7.01
Tatranská cesta 28.07.2021 01:00:00 1.16 21.42 18.47 2.24
Černová 28.07.2021 01:00:00 2.54
Hrboltová 28.07.2021 01:00:00 5.9 3.44
Lisková 28.07.2021 01:00:00 2.69
Zdroj dát je SHMÚ. Merania je omešká o jednu hodinu.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

16. 7. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2 a várne

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v piatok 16.07.2021 došlo k odstaveniu výrobných celkov - regeneračného kotla č.2 a várne.

 

14. 7. 2021

Odstavenie regeneračného kotla č.2

Spoločnosť Mondi SCP informuje, že v stredu 14.07.2021 došlo k odstaveniu regeneračného kotla č.2.