Monitorovacie stanice

Hrboltová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Lisková
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Černová
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Tatranská cesta
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Riadok SHMU
Veľmi dobrá
Žiadne riziko

Priemyselná
Mestská
Pozaďová
Názov SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
TRS
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]
Riadok SHMU 5 3 313 6 4
Riadok 2.96
Tatranská cesta 2.33 0.15 12.09 8.42
Černová 4.69
Hrboltová 5.65 5.98
Lisková 0
Zdroj dát je SHMÚ.
SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

Úvod

Na ovzduší záleží!
Mesto Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým a antropogénnym faktorom často zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Máme za to, že je podstatné byť informovaný pravdivo a včas, preto spoločne s tímom odborníkov na meteorológiu prinášame portál, v ktorom nájdete podstatné informácie o kvalite ovzdušia v reálnom čase, program boja proti znečistenému ovzdušiu a všetky užitočné odkazy a informácie.

Ak vám niečo chýba, pokojne nás kontaktuje. Chceme vedieť váš názor.

Aktuality

8. 9. 2020

Oznam o realizácii funkčných skúšok na imisných monitorovacích staniciach

Mondi SCP informuje, že v termíne od 8.9. do 15.10. prebiehajú funkčné skúšky na imisných monitorovacích staniciach Tatranská cesta, Riadok, Černová, Lisková a Hrboltová.

Z tohto dôvodu môžu byť zverejnované dáta nepresné. Merania vykonáva Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica.

 

29. 8. 2020

Oznam o postupnom nábehu zariadení v Mondi SCP po celozávodnej odstávke

Mondi SCP informuje, že začína s postupným nábehom výrobných zaridení po celozávodnej odstávke.